Systémy manažérstva podľa
ISO noriem

Pomôžeme vám zaviesť systémy manažérstva podľa požiadaviek ISO noriem

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy manažérstva environmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

ISO 27001

Systémy riadenia informačnej bezpečnosti

ISO 13485

Zdravotnícke pomôcky

ISO 22301

Systémy manažérstva plynulého podnikania

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii