Firemné školenia a workshopy

Vyberte si pre vašich zamestnancov školenia a workshopy z našej ponuky, alebo pripravíme školenia a workshopy podľa vašich špecifických požiadaviek

Obsah kurzov na rok 2021 aktuálne pripravujeme, navštívte nás, prosím, neskôr

Norma ISO 9001 prakticky

Virtuálne alebo osobne
...

Interný audítor systému manažérstva podľa normy ISO 9001

Virtuálne alebo osobne
...

Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 9001

Virtuálne alebo osobne
...

Norma ISO 14001 prakticky

Virtuálne alebo osobne
...

Interný audítor systému manažérstva podľa normy ISO 14001

Virtuálne alebo osobne
..

Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001

...

Norma ISO 45001 prakticky

Virtuálne alebo osobne
...

Interný audítor systémou manažérstva podľa normy ISO 45001

Virtuálne alebo osobne
...

Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 45001

Virtuálne alebo osobne
...

Interný audítor integrovaných systémov manažérstva

Virtuálne alebo osobne
...

Riadenie rizík prakticky

Virtuálne alebo osobne
...

Workshop register rizík

Virtuálne alebo osobne
...

Kontinuita podnikania prakticky

Virtuálne alebo osobne
...

Protikorupčný systém prakticky

Virtuálne alebo osobne
...

Interný audítor systému manažérstva podľa normy ISO 37001

Virtuálne alebo osobne
...

Máte záujem o špecifické školenie na mieru pre vás alebo vašich zamestnancov?