Riadenie ľudských zdrojov
a personalistika

Pomôžeme vám lepšie riadiť a rozvíjať vašich zamestnancov

Analýza riadenia ľudských zdrojov

Analyzujeme pracovné miesta a procesy riadenia ľudských zdrovov

Návrh organizačnej štruktúry

Navrhneme optimálnu typológiu organizačnej štruktúry pre podporu procesov vašej spoločnosti

Motivácia a odmeňovanie

Navrhneme vhodný motivačný a odmeňovací systém tak, aby podporoval stratégiu a procesy vašej spoločnosti