Individuálny a skupinový mentoring

Vyberte si z našej ponuky individuálnych alebo skupinových mentoringových plánov

Obsah mentoringových plánov aktuálne pripravujeme, navštívte nás, prosím, neskôr

Interný audítor systému manažérstva podľa normy ISO 9001

Virtuálne alebo osobne
...

Interný audítor systému manažérstva podľa normy ISO 14001

Virtuálne alebo osobne
..

Interný audítor systémou manažérstva podľa normy ISO 45001

Virtuálne alebo osobne
...

Interný audítor integrovaných systémov manažérstva

Virtuálne alebo osobne
...

Manažér rizík a príležitosti

Virtuálne alebo osobne
...

Manažér kontinuity podnikania

Virtuálne alebo osobne
...

Manažér protikorupčného systému

Virtuálne alebo osobne
...