Kurz
Interný audítor prakticky
so zameraním na požiadavky normy ISO 9001:2015

Obsah kurzu

 • komentovaný výklad požiadaviek normy ISO 9001:2015 doplnený o praktické skúsenosti a ukážky výstupov:
  • zásady manažérstva kvality,
  • procesný prístup,
  • princíp PDCA,
  • myslenie založené na rizikách,
  • väzby s ostatnými ISO normami pre systémy manažérstva,
  • predmet normy, normatívne odkazy, termíny a definície,
  • súvislosti organizácie,
  • vodcovstvo,
  • plánovanie,
  • riadenie rizík a príležitostí,
  • podpora a riadenie vedomostí a kompetencií,
  • prevádzka a outsourcing,
  • hodnotenie výkonnosti a auditovanie systému manažérstva
  • zlepšovanie,
 • vypracovanie vzorových cvičení:
  • identifikovanie interných a externých vplyvov,
  • identifikovanie zainteresovaných strán a ich požiadaviek,
  • vypracovanie popisu procesu ("SIPOC" diagram),
  • identifikovanie, analýza a hodnotenie rizík a príležitostí - vypracovanie registra rizík a príležitostí,
  • vypracovanie plánovanu individuálneho auditu  ("korytnačkový" diagram),
  • a ďalšie.
 • príprava implementovania normy ISO 9001:2015 - čo robiť, čo nerobiť, na čo si dať pozor,
 • ako pripraviť a vykonať rozdielovú (GAP) analýzu súčasného stavu systému manažérstva,
 • ako naplánovať prechod a vypracovať akčný plán pre zavedenie požiadaviek normy ISO 9001:2015 do súčasného systému manažérstva,
 • otázky a diskusia.

Program kurzu

Kurz trvá dva dni. Začína každý deň 08:00 a končí 16:30 s prestávkami medzi jednotlivými blokmi a prestávkou na obed.

Jednotlivé bloky prezentácie trvajú cca 90 min., prestávky medzi blokmi cca 10 min. a prestávka na obed cca 30. min.

Dl'žku jednotlivých blokov a prestávok si môžu účastníci prisbôsobiť po dohode s lektorom podľa aktuálnych potrieb.

Kurz je určený pre

 • manažérov na všetkých úrovniach riadenia,
 • predstaviteľov manažmentu v rámci systémov manažérstva,
 • vlastníkov a manažérov procesov,
 • manažérov kvality, riadenia rizík, projektov a zákaziek,
 • interných audítorov,
 • a ďalších záujemcov.

Forma kurzu

 • online prostredníctvom videokonferenčných platforiem,
 • v našich školiacich priestoroch, alebo*
 • vo vašich priestoroch.*

* vzhľadom na platné hygienické opatrenia aktuálne realizujeme len online kurzy

 

Termíny konania kurzu

Momentálne nie sú k dispozícii žiadne akcie.

Cena a platobné podmienky

Cena kurzu: 300,00 € bez DPH (360,00 € s DPH) / účastník.

V prípade dvoch účastníkov z jednej spoločnosti je zľava 5% z ceny. 
V prípade troch a viac účastníkov z jednej spoločnosti je zľava 10% z ceny.

V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiace materiály, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Osvedčenia o absolvovaní kurzu.

Účastnícky poplatok sa uhrádza vopred na základe zálohovej faktúry.

Prihláste sa na kurz

Lektorka

Vladimíra Duníková

Certifikovaná CQI-IRCA Lead Auditor a Business Process Manager - Professional
Má dlhoročné skúsenosti ako konzultantka, lektorka a manažérka projektov v oblasti procesného manažmentu a riadenia rizík. Je členkou technickej komisie TK 22 Kvalita Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Zastupuje Slovenskú republiku v technickej komisii Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO/TC 262 Risk Management. Špecializuje sa na implementáciu a optimalizáciu systémov manažérstva, procesné riadenie, riadenie ľudí a rizík.

Naše kurzy už absolvovali

ACB, s.r.o.

ACERT, s.r.o.

ADIENT SLOVAKIA, s.r.o.

ALEF Distribution SK, s.r.o.

Askoll Slovakia, s.r.o.

ASTRAIA Certfication, s.r.o.

AVANTEK spol. s r.o.

Avitech, s.r.o.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Boge Elastmetall Slovakia a.s.

Bright Red System

Canberra-Packard s.r.o.

CCN GROUP Casting, s.r.o.

CCS AKAtech Kabel GmbH

Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej republiky, a.s.

COBA Automotive, s.r.o.

CHEMOSVIT FOLIE, a.s.

Daniel Kevenski - Pohodlné bývanie

Denkstatt Slovensko, s.r.o.

EBA, s.r.o.

Ecaza, s.r.o.

Eco-Pack a.s.

ELBA, a.s.

ELSUN, a.s.

ENSECO, a.s.

ENVItech, s.r.o.

Ernst Keller, s.r.o.

EXTEC, s.r.o.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

FINORENT, s.r.o.

GemerAudit, spol. s r.o.

GPG SLOVAKIA, s.r.o.

HF NaJUS, a.s.

HYDROTECH, a.s.

IMMERGAS Europe s.r.o.

Ing. Monika Španová

Inštitút pre výskum práce a rodiny

JAVYS, a.s.

Johns Manville Slovakia, a.s.

Josef Schimmel Slovakia s.r.o.

KONEX elektro, spol. s r.o.

KORA, a.s.

LEONI Slovakia, spol. s r.o.

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

LIV ELEKTRA, a.s.

MAKINO, s.r.o.

Manz Slovakia s.r.o.

MAPEI SK, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

MicroStep-MIS, spol. s r.o.

MILANKO, s.r.o.

MIM, s.r.o.

MOTOKOM SLOVAKIA s.r.o.

MSM Martin, a.s.

Nemocnica s poliklinikou Bojnice

Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom

Nemocnica s poliklinikou Prievidza

OaBSE, a.s.

OLD HEROLD, s.r.o.

PAN - DUR s.r.o.

PEVIZ, s.r.o.

PORFIX - pórobetón, a.s.

Porsche Werkzeugbau s. r. o.

PROFIWELD, s.r.o.

PROTETIKA, a.s.

REGADA, s.r.o.

Reydel Automotive Slovakia s.r.o.

RMC, s.r.o.

RONA, a.s.

ROTEK, s.r.o.

SECOP, s.r.o.

SCHENKER, s.r.o.

SEJONG Slovakia, s.r.o.

SENSOR, spol. s r.o.

SKELETON, a.s.

Slavia Production Systems a.s.

SLOVECA, Sasol, spol. s r.o.

STU - Slovenská technická univerzita v Bratislave

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s.

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s., Závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce

SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav

SLOVNAFT, a.s.

SMS, a.s. - stavby mostov

SNAS - Slovenská národná akreditačná služba

Stredoslovenská energetika, a.s.

STREICHER SK, a.s.

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.

TECHNOGYM E.E, s.r.o.

T.O.D. spol. s r.o.

TEMPEST, a.s.

TOWER AUTOMOTIVE, a.s.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

TSA / Tooling Slovakia Automotive

TSÚ Piešťany, š.p.

Univerzitná nemocnica Martin

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.

Univolt-Remat, s.r.o.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Volkswagen Slovakia, a.s.

Virtual Reality Media, a.s.

VS-MONT, s.r.o.

VÚEZ, a.s.

VÚMZ SK, s.r.o.

Webasto-Edscha Cabrio Slovakia, s.r.o.

WEP TRADING a.s.

WORLD COURIER SLOVAK REPUBLIC s.r.o.

Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems, s.r.o.

ZSSK CARGO, a.s.

ZVS Holding, a.s.

ZVS IMPEX, a.s.

Žilinská univerzita v Žiline