Projektové riadenie

Pomôžeme vám nastaviť  procesy riadenia projektov a zákaziek a zaviesť ich do systému riadenia vašej spoločnosti

Analýza procesov riadenia projektov

Analyzujeme procesy riadenia projektov a zákaziek vašej spoločnosti a identifikujeme slabé miesta riadenia ...

Návrh metodiky
a optimalizovanie procesov

Vyberieme štandard projektového riadenia vhodný pre vaše projekty alebo zákazky a prispôsobíme ho prostrediu vašej spoločnosti ...

Implementovanie projektového riadenia

Zavedieme procesy riadenia projektov alebo zákaziek do vášho systému riadenia a vyškolíme zamestnancov ...