Riadenie rizík a príležitostí

Pomôžeme vám nastaviť  procesy riadenia rizík a príležitostí a zaviesť ich do sytému riadenia vašej spoločnosti

Analýza predmetu, súvislostí a kritérií riadenia rizík

Analyzujeme predmet, súvislosti a kritéria riadenia rizík a príležitostí v prostredí vašej spoločnosti ...

Návrh procesu riadenia rizík a príležitostí

Vyberieme štandard riadenia rizík a príležitostí vhodný pre vašu spoločnosť a prispôsobíme ho prostrediu vašej spoločnosti ...

Implementovanie  riadenia rizík a príležitostí

Zavedieme procesy riadenia rizík a príležitostí do vášho systému riadenia a vyškolíme zamestnancov ...