Riadenie vedomostí a skúseností

Pomôžeme vám nastaviť  procesy riadenia vedomostí a skúseností a zaviesť ich do systému riadenia vašej spoločnosti

Mapovanie vedomostí a skúseností

Zmapujeme vedomosti a skúseností, ktoré sú potrebné pre realizovanie procesov vašej spoločnosti ...

Návrh procesu riadenia vedomostí a skúseností

Vyberieme štandardy riadenia vedomostí a skúseností  vhodné pre vaše procesy a prispôsobíme ich prostrediu vašej spoločnosti ...

Implementovanie riadenia vedomostí

Zavedieme procesy riadenia vedomostí a skúseností do vášho systému riadenia a vyškolíme zamestnancov ...