ACCIA Academy

Vyberte si školenia a workshopy z našej ponuky, alebo vám pripravíme školenia a workshopy na mieru podľa vašich špecifických požiadaviek

Interný audítor systému manažérstva podľa normy ISO 9001

...

Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 9001

...

Norma ISO 14001 prakticky

...

Interný audítor systému manažérstva podľa normy ISO 14001

..

Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001

...

Norma ISO 45001 prakticky

...

Interný audítor systémou manažérstva podľa normy ISO 45001

...

Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 45001

...

Interný audítor integrovaných systémov manažérstva

...

Riadenie rizík prakticky

...

Workshop register rizík

...

Kontinuita podnikania prakticky

...

Virtuálne alebo osobne
...

Virtuálne alebo osobne
...

Máte záujem o špecifické školenie na mieru pre vás alebo vašich zamestnancov?