MANAŽÉRSKE PORADENSTVO
A VZDELÁVANIE

Navrhujeme, optimalizujeme a integrujeme systémy manažérstva
s využitím metód a nástrojov procesného riadenia
a vizuálneho manažmentu

Poradenské služby

 • Strategické riadenie
 • Procesné riadenie
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Riadenie projektov a zákaziek
 • Riadenie rizík a príležitostí
 • Riadenie vedomostí a skúseností
 • Systémy manažérstva podľa ISO noriem
 • Správa systémov manažérstva podľa ISO  noriem

Vzdelávacie služby

 • Firemné kurzy a workshopy
 • Verejné kurzy a workshopy
 • Individuálne kurzy a workshopy
 • Online kurzy a workshopy
 • Individuálny a skupinový mentoring

viac ako

0
rokov skúseností
0
projektov
0
workshopov
0
vzdelávacích a prezentačných aktivít
0
vyškolených zamestnancov

Online poradenstvo a vzdelávanie

Naše služby poskytujeme aj online prostredníctvom videokonferenčných platforiem

Konzultácia zdarma

Využite 20 minútovú online konzultáciu zdarma